fbpx
 

Как да купя имот без проблеми? Част II – Плащания и Нотариален Акт

Избор на нотариус.

Как да купя имот без проблеми? Изборът на нотариус е важна крачка, тъй като именно той ще извърши цялостната проверка на имота по представената документация. Нотариусите не са длъжни да следят за това дали върху имота има ипотеки, възбрани или други тежести, но много от тях се стремят да подсигурят клиентите си и изискват документи, по които правят необходимите проверки. При една добре изпипана сделка, шансът да се появи проблем в последствие е много по- малък. По-често, купувачът избира нотариуса, при който да се изповяда сделката. Нотариусът може да бъде препоръчан от брокерите или от юристите, които са съдействали на предходните етапи от подготовката. Няма проблем, разбира се, цялата документация и предварителният договор да бъдат прегледани и проследени не от адвокат, а от нотариуса, при който ще се изповядва сделката. Ако купувате с кредит от банка, много вероятно е от банката да ви предоставят списък с нотариуси, от които да си изберете, или директно да ви насочат към конкретен нотариус. Важно е да имате доверие на нотариуса, с който ще работите, затова не се притеснявайте да настоявате да отидете при определен нотариус. Не се подлъгвайте по обещания, че ще ви заведат някъде, къдетo става много лесно и не искат никакви документи. Отидете някъде, къдетo ще прегледат задълбочено и подробно нещата и ще поискат от продавача всички необходими документи, за да сте сигурни и спокойни. Ако не познавате нотариуса, който ви предлагат, можете да направите една предварителна среща с него, за да се уведомите за процедурата и да прецените. Нотариалните такси се смятат по твърда тарифа, така че и да има разминаване между таксите, които се събират при различните нотариуси, то обикновено е незначително и се дължи на изчисляване на брой декларации, преписи и т.н.

Важно е да знаете, че когато отидат при нотариус за изповядване на сделката, страните трябва да носят всички документи в оригинал, както и валидни лични карти. Отделете си минимум един час за сделката и бъдете търпеливи. Спокойната и задълбочена работа на нотариуса е предпоставка за безпроблемно изповядване! Имайте предвид, че е възможно в последствие да се коригират допуснати грешки в нотариалния акт, но процедурата е трудоемка, изисква отново да се явят всички страни и да се състави нов нотариален акт за поправка.

Как да купя имот без проблеми? Подготовка на необходимите документи за сделката.

Ангажимент на продавача е да се снабди с всички документи, необходими за да продаде имота си. Обикновено, брокерът му съдейства. Практиката е купувачът или неговия брокер да се занимаят със снабдяването с Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота (Удостоверение за „тежести“). В случай, че купувате с кредит, банката ще изисква от купувачите набор от документи, с които те трябва да се снабдят, за да им бъде отпусната сумата. По отношение на необходимите за продажбата документи, не очаквайте от нотариуса да ви даде точна информация, преди да се е запознал подробно с наличната документация. Необходимо е подавачът да снабди нотариуса с четливи копия на всички документи, с които разполага. След прегледа им, за който може да са необходими няколко дни, нотариусът ще информира продавача (или брокера му) за необходимите документи. При получаване на документ от съответната институция, продавачът трябва да го представи за преглед на нотариуса, за да може евентуалните неизправности и грешки да се отстранят навреме, а не да се узнаят в деня на сделката, когато трудно ще има време за реакция.

Ако решите да възложите на някой задачата да подготви всички необходими документи, имайте предвид, че ще трябва да го снабдите с пълномощно с нотариално удостоверен подпис, в което да са посочени всички институции, пред които да може да ви представлява.

Как да купя имот без проблеми? Изготвяне на нотариалния акт.

 

Нотариалният акт може да бъде изготвен от нотариуса, за което той ще ви таксува, или от адвокат на една от страните. Ако актът се готви от адвоката на другата страна, задължително поискайте да ви изпратят проекта предварително, изчетете го много внимателно и го консултирайте с вашия адвокат или с нотариуса. По време на сделката нотариусът ще изчете целия акт на глас. Слушайте внимателно и обсъждайте с нотариуса, адвоката и брокера всичко, което ви притеснява. Ако имате някакви забележки или искате да попитате нещо, това е моментът. След като нотариусът изчете акта и се нанесат корекции, ако има нужда, актът се подписва от всички страни и от нотариуса. В същия ден, до 15.00 ч. Нотариусът трябва да представи оформения нотариален акт, заедно с необходимите придружаващи документи в Агенция по вписванията, за да бъде вписан в Имотния регистър.

Как да купя имот без проблеми? Плащане на продажната цена.

 

Продажната цена може да се плати наведнъж или на части, според уговорката между страните. В случай, че сте се споразумели да плащате наведнъж, недейте да плащате цялата сума предварително. Обикновено след като нотариуса изчете сделката, страните отиват в банка, за да преведат парите, след което се връщат при нотариуса и продавачът потвърждава, че сумата е преведена. Поради естеството на работа на банките, дори и сметките на двете страни да са в една банка, често извършеното плащане не се отразява веднага в сметката на продавача. В този случай, добре е той да присъства при извършване на превода, за да се увери, че сумата е наредена, както и да поиска екземпляр от платежното нареждане и да свери внимателно номера на банковата си сметка.

В първата част от тази статия вече посочихме рисковете при записване в нотариалния акт на нереална цена и частично плащане “в кеш”, а не по банков път.

Как да купя имот без проблеми? Предаване на владението.

 

Владението може да се предаде при подписване на предварителния договор, на окончателния договор или при получаване на окончателното плащане на продажната цена. Важно е при предаване на владението да изискате от продавача всички комплекти ключове, както и да се състави приемо-предавателен протокол, в който да се отразят показанията на измервателните уреди. В случай, че обектът е свързан към Топлофикация, се изготвя протокол, в който се записва за чия сметка ще бъдат изравнителните сметки, като подписите на този протокол трябва да се заверят нотариално. Добре е приемо-предавателният протокол да се изготви със съдействието на брокерите по сделката.

Получаване на документите от сделката и деклариране на придобиването на имота.

 

В срок от няколко работни дни (обикновено след 3-7 работни дни) вписаните в Имотен регистър нотариални актове се получават обратно в нотариалната кантора, от където всяка от страните може да получи готовия си акт. Заедно с новия акт, следва да получите и всички разносни бележки за внесени такси в агенция по вписванията и местния данък за придобиване на имота. От датата на изповядване (на подписване на нотариалния акт) тече двумесечния срок за деклариране на придобиването в данъчна служба към съответния район на Столична община, респективно на общината, в която се намира имотът. При попълване на декларацията обърнете внимание на точното описание на имота – квадратурата, има ли идеални части от земята, има ли мазета или тавани и с каква квадратура са. Ако имате затруднения, свържете се с брокера си и с адвоката си за съдействие. В случай, че имотът е придобит на името на търговско дружество, добре е да се консултирате и със счетоводителя си, преди да подадете декларацията.

Първата част от този материал може да видите тук: Част I – Избор и затваряне на сделката 

 

Делта 3 Консултанти

Leave a Comment

Обади се в агенцията